Tìm hiểu về rượu vang Chi lê

Trong lĩnh vực sản xuất rượu vang, Chile đứng thứ 7 thế giới về sản lượng rượu vang và thứ 5 thế giới về xuất khẩu rượu vang với khoảng 250 nhà sản xuất và xuất khẩu, chiếm 5% kim ngạch xuất khẩu rượu vang trên toàn thế giới. 70% sản lượng rượu vang Chile được xuất khẩu ra nước ngoài, với các thị trường lớn nhất là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trong những năm tới, Tổ chức Wines of Chile dự tính mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm 9,2%, với tham vọng sẽ trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu rượu vang hàng đầu trong Thế giới mới. Cũng trong thời gian từ 2012 tới 2016, dự kiến mức tăng trưởng về rượu vang thế giới sẽ tăng khoảng 5,3%. Hiện nay, mức tiêu thụ rượu vang trên thế giới vào khoảng 24 tỷ 200 triệu lít/năm, tức 767 lít/giây. Trong khi đó, với 104.717 ha trồng nho, Chile sản xuất ra khoảng 6,5 triệu héc tô lít rượu vang hàng năm, vói mức tiêu thụ tính theo đầu người 15 lít/năm.
vang chile
* Diện tích trồng nho đỏ ở Chile chiếm 75.807ha (72%) và nho trắng chiếm 28.910ha (28%).
* Các giống nho đỏ chủ yếu: Cabernet Sauvignon (38.806ha), Merlot (9.656ha), Carménère (8.249ha), Syrah (5.341ha) và Pinot Noir (2.598 ha).
* Các giống nho trắng chủ yếu: Chardonnay (12.739 ha) và Sauvignon Blanc (11.244 ha).
* Các vùng trồng nho chính:
1- Maule Valley, 31.792 ha với 75% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 25% cho các dòng nho trắng,
2- Rapel/Colchagua Valley, 24.603 ha với 85% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 15% cho các dòng nho trắng,
3- Curico Valley, 13.462 ha với 60% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 40% cho các dòng nho trắng,
4- Maipo Valley, 11.696 ha với 84% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 16% cho các dòng nho trắng,
5- Rapel/Cachapoal Valley, 9.787 ha với 84% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 16% cho các dòng nho trắng,
6- Casablanca Valley, 5.680 ha với 22% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 78% cho các dòng nho trắng,
7- Iata Valley, 2.421 ha với 47% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 53% cho các dòng nho trắng,
8- Limari&Choapa Valley, 1.755 ha với 51% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 49% cho các dòng nho trắng,
9- San Antonio Valley, 1.601 ha với 23% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 77% cho các dòng nho trắng,
10- Bio Bio&Malleco Valley, 835 ha với 47% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 53% cho các dòng nho trắng,
11- Aconcagua Valley, 672 ha với 76% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 24% cho các dòng nho trắng,
12- Elqui Valley, 306 ha với 67% diện tích dành cho các dòng nho đỏ và 33% cho các dòng nho trắng,