Nghiêm cấm buôn bán rượu qua mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu. Theo đó, việc bán sản phẩm rượu cho người dưới 18 tuổi và bán qua mạng internet là các hành vi vi phạm quy định của pháp luật vế sản xuất kinh doanh rượu.

Nghị định cũng nêu rõ, các hành vi: sản xuất kinh doanh rượu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí…gắn với việc quảng cáo sản phẩm rượu; dùng sản phẩm rượu làm giải thưởng cho các cuộc thi trừ các cuộc thi về sản phẩm rượu…là các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu. Tổ chức, cá nhân sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sản xuất rượu; giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu trong trường hợp vi phạm điều kiện về sản xuất, kinh doanh rượu và vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định 9 điều kiện cấp giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. Trong đó, Nghị định có đề cập tới vấn đề doanh nghiệp có hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 6 tỉnh trở lên, tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 3 thương nhân bán buôn sản phẩm rượu doanh nghiệp có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh; liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bản quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho…Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ về đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý, sản xuất kinh doanh rượu, công nhận làng nghề sản xuất rượu thủ công…

Filed under: Tin tức ngành rượuTagged with: ,

Tìm hiểu về rượu vang Chi lê

Trong lĩnh vực sản xuất rượu vang, Chile đứng thứ 7 thế giới về sản lượng rượu vang và thứ 5 thế giới về xuất khẩu rượu vang với khoảng 250 nhà sản xuất và xuất khẩu, chiếm 5% kim ngạch xuất khẩu rượu vang trên toàn thế giới. 70% sản lượng rượu vang Chile được xuất khẩu ra nước ngoài, với các thị trường lớn nhất là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Continue reading

Filed under: Tin tức ngành rượuTagged with: ,